KAREL ŠÍSTEK
Osobní stránky / akvarely, kresby, fotografie

   Litvínovsko   

Okolí Jezeří / Počet foto: 100 / Jánský vrch a Jezerka / Výlet na Jánský vrch a na Jezerku (St.Žeberk)   [28. 2. 2008]

Trasa výletu

Z výchozího bodu (autobusové zastávky Mlékárna v Černicích) jsme postupovali podél úpatí Černického vrchu směrem k Červenému křížku (památník umrzlým dětem).

U Červeného křížku jsme přetnuli zelenou turistickou stezku a přes vyhlídku nad zámkem Jezeří jsme došli k modré turistické stezce, na kterou jsme se napojili u Šramnického potoka.

Od Šramnického potoka modrá turistická stezka stoupá nad úpatím Jánského vrchu k rezervaci Jezerka. Po obou stranách jsou četné skalní útvary.

Několik set metrů před hranicí rezervace Jezerka jsme odbočili vpravo do prudkého jižního svahu Jánského vrchu. Skalní útvary před vrcholem vystřídal svěží les a nad ním se nám otevřela západní vrcholová partie s nádherným výhledem do všech světových stran. Na východě jsou vidět města Litvínov, Meziboří, Teplice, na severu okolí Liščího vrchu a Medvědí skály. Na západě se do výšky 853m n.m. vypíná Jedlová hora s vysílačem a jižním směrem poněkud vpravo leží vrchol Jezerky se zříceninou hradu Žeberk ze 13.století. Napravo od ní je výhled na vodní nádrže v okolí Chomutova a dál na Doupovské vrchy. Celý jihovýchodní půlkruh výhledu je tvořen pohledem na Podkrušnohorskou hnědouhelnou pánev hyzděnou Dolem ČSA a na horizontu se nalevo od města Most zdvihají vrcholky Českého středohoří. Za dobrého počasí, jaké přálo i nám, je vidět hluboko do vnitrozemí.

Rezervace Jezerka. Po modré turistické značce jsme vystoupali na vrchol hory Jezerka (706m n.m.). Na severní straně pod vrcholovým skalním útvarem jsou patrné zbytky hradního příkopu a kamenné obranné zdi zříceniny hradu Žeberk (Starý Žeberk). Na západní straně se rozkládá malebné údolí s malou přehradou na na Vesnickém potoce. Na vrcholu protilehlé hory Jedlová je televizní a telekomunikační vysílač. Jižní strana Jezerky je tvořena prudkým srázem s mnoha pozoruhodnými skalními útvary. Terén je zde obtížně schůdný. Podhůří Jezerky je těžce poškozeno povrchovou těžbou.

Sestup z Jezerky jihovýchodním svahem nelze doporučit. Terén je obtížně schůdný. Asi 100 metrů pod vrcholem Jezerky je romantická skalní vyhlídka, nabízející dnes velmi neutěšený pohled přímo do chřtánu povrchového dolu. O dalších asi 300m níž vede žlutá turistická stezka od Vysoké Pece, okolo žeberské lípy k zámku Jezeří. Na tu jsme sestoupili.

Po sestupu na žlutou turistickou stezku se otevírá tristní pohled na krajinu, zdevastovanou povrchovou těžbou. Pískovcové usazeniny z podhůří Jezerky jsou zde propadlé o cca 50m dolů. Za tímto polem pokleslého terénu je pak odkrytý povrchový důl, rozkládající se od Černic po Vysokou pec a Nové Drmaly, na jih k dopravnímu koridoru Most - Chomutov. Za koridorem pokračuje podobně rozlehlý důl Vršany.

Závěr naší cesty jsme podnikli po žluté turistické stezce zpět k zámku Jezeří, zastavili se u starého rezervoiru na vodu, nahlédli do podzemního sklepení a zámeckou alejí sešli do podzámčí. Při cestě do Černic rozkvetly jedni z poslů letos poněkud předčasného jara - sněženky.

Obr. 1 / 100

Obr. 2 / 100

Obr. 3 / 100

Obr. 4 / 100

Obr. 5 / 100

Obr. 6 / 100

Obr. 7 / 100

Obr. 8 / 100

Obr. 9 / 100

Obr. 10 / 100

Obr. 11 / 100

Obr. 12 / 100

Obr. 13 / 100

Obr. 14 / 100

Obr. 15 / 100

Obr. 16 / 100

Obr. 17 / 100

Obr. 18 / 100

Obr. 19 / 100

Obr. 20 / 100

Obr. 21 / 100

Obr. 22 / 100

Obr. 23 / 100

Obr. 24 / 100

Obr. 25 / 100

Obr. 26 / 100

Obr. 27 / 100

Obr. 28 / 100

Obr. 29 / 100

Obr. 30 / 100

Obr. 31 / 100

Obr. 32 / 100

Obr. 33 / 100

Obr. 34 / 100

Obr. 35 / 100

Obr. 36 / 100

Obr. 37 / 100

Obr. 38 / 100

Obr. 39 / 100

Obr. 40 / 100

Obr. 41 / 100

Obr. 42 / 100

Obr. 43 / 100

Obr. 44 / 100

Obr. 45 / 100

Obr. 46 / 100

Obr. 47 / 100

Obr. 48 / 100

Obr. 49 / 100

Obr. 50 / 100

Obr. 51 / 100

Obr. 52 / 100

Obr. 53 / 100

Obr. 54 / 100

Obr. 55 / 100

Obr. 56 / 100

Obr. 57 / 100

Obr. 58 / 100

Obr. 59 / 100

Obr. 60 / 100

Obr. 61 / 100

Obr. 62 / 100

Obr. 63 / 100

Obr. 64 / 100

Obr. 65 / 100

Obr. 66 / 100

Obr. 67 / 100

Obr. 68 / 100

Obr. 69 / 100

Obr. 70 / 100

Obr. 71 / 100

Obr. 72 / 100

Obr. 73 / 100

Obr. 74 / 100

Obr. 75 / 100

Obr. 76 / 100

Obr. 77 / 100

Obr. 78 / 100

Obr. 79 / 100

Obr. 80 / 100

Obr. 81 / 100

Obr. 82 / 100

Obr. 83 / 100

Obr. 84 / 100

Obr. 85 / 100

Obr. 86 / 100

Obr. 87 / 100

Obr. 88 / 100

Obr. 89 / 100

Obr. 90 / 100

Obr. 91 / 100

Obr. 92 / 100

Obr. 93 / 100

Obr. 94 / 100

Obr. 95 / 100

Obr. 96 / 100

Obr. 97 / 100

Obr. 98 / 100

Obr. 99 / 100

Obr. 100 / 100


Karel Šístek © 2008