KAREL ŠÍSTEK
Osobní stránky / akvarely, kresby, fotografie

   Litvínovsko   

Okolí Jezeří / Počet foto: 95 / Vesnický potok / Výlet k přehradě na Vesnickému potoku   [17. 4. 2008]

Trasa výletu

Z výchozího bodu (autobusové zastávky Mlékárna v Černicích) jsme postupovali podél bývalého koryta Černického potoka na konec obce a pak podél staré silnice na Chomutov až do podzámčí zámku Jezeří. V podzámčí jsou zbytky starých, pravděpodobně hospodářských, stavení. Při cestě je bohužel také viditelný vandalismus v podobě hromad odpadků, zejména v místech bývalého zámeckého arboreta v Albrechticích.

Z podzámčí zámku Jezeří jsme šli okolo hrobky Lobkoviců a kapličky, po okraji lomu ČSA, až jsme se posléze napojili na žlutě značenou turistickou stezku. Ta nás vedla po vrstevnici 350m.n.m. západním směrem k rezervaci Jezerka. Vpravo se zvedá hora Jezerka se zříceninou hradu Žeberk.

Rezervací Jezerka protéká Vesnický potok, na němž je vystavěna malebná přehrada Jezeří. O něco níže po proudu je vodárna, v jejímž areálu můžeme vidět zbytek Žeberské lípy, zasažené bleskem. Na východě údolí se tyčí hora Jezerka s troskami Žeberku a nezvykle strmým jižním svahem, na západní straně údolí se zvedá hora Jedlová s dominantou - telekomunikační věží.

Severní část rezervace Jezerka - oblast mezi Vesnickým potokem, modře značenou turistickou stezkou a severozápadním úbočím Žeberku - je poznamenána polomy, způsobenými nedávnými vichry, a následným necitlivým odtěžením popadaných stromů. Na sever od modré turistické stezky se táhne pás bizarních skalisek. Na západě je vidět vysílač na Jedlové, zatímco při pohledu údolím na jih upoutají pozornost vodní nádrže Kyjice a o něco menší Zaječice.

Žeberk zanecháváme po pravé ruce a po modré turistické stezce se vracíme na dohled k zámku Jezeří, kde odbočujeme téměř o 150° doprava a po necelých sto metrech se nám otevírá skalní vyhlídka ve svahu severozápadně nad kapličkou a hrobkou Lobkoviců. Sestupujeme k těmto objektům, přičemž překračujeme žlutě značenou turistickou stezku a podzámčím se vracíme na starou silnici do Černic.

Obr. 1 / 95

Obr. 2 / 95

Obr. 3 / 95

Obr. 4 / 95

Obr. 5 / 95

Obr. 6 / 95

Obr. 7 / 95

Obr. 8 / 95

Obr. 9 / 95

Obr. 10 / 95

Obr. 11 / 95

Obr. 12 / 95

Obr. 13 / 95

Obr. 14 / 95

Obr. 15 / 95

Obr. 16 / 95

Obr. 17 / 95

Obr. 18 / 95

Obr. 19 / 95

Obr. 20 / 95

Obr. 21 / 95

Obr. 22 / 95

Obr. 23 / 95

Obr. 24 / 95

Obr. 25 / 95

Obr. 26 / 95

Obr. 27 / 95

Obr. 28 / 95

Obr. 29 / 95

Obr. 30 / 95

Obr. 31 / 95

Obr. 32 / 95

Obr. 33 / 95

Obr. 34 / 95

Obr. 35 / 95

Obr. 36 / 95

Obr. 37 / 95

Obr. 38 / 95

Obr. 39 / 95

Obr. 40 / 95

Obr. 41 / 95

Obr. 42 / 95

Obr. 43 / 95

Obr. 44 / 95

Obr. 45 / 95

Obr. 46 / 95

Obr. 47 / 95

Obr. 48 / 95

Obr. 49 / 95

Obr. 50 / 95

Obr. 51 / 95

Obr. 52 / 95

Obr. 53 / 95

Obr. 54 / 95

Obr. 55 / 95

Obr. 56 / 95

Obr. 57 / 95

Obr. 58 / 95

Obr. 59 / 95

Obr. 60 / 95

Obr. 61 / 95

Obr. 62 / 95

Obr. 63 / 95

Obr. 64 / 95

Obr. 65 / 95

Obr. 66 / 95

Obr. 67 / 95

Obr. 68 / 95

Obr. 69 / 95

Obr. 70 / 95

Obr. 71 / 95

Obr. 72 / 95

Obr. 73 / 95

Obr. 74 / 95

Obr. 75 / 95

Obr. 76 / 95

Obr. 77 / 95

Obr. 78 / 95

Obr. 79 / 95

Obr. 80 / 95

Obr. 81 / 95

Obr. 82 / 95

Obr. 83 / 95

Obr. 84 / 95

Obr. 85 / 95

Obr. 86 / 95

Obr. 87 / 95

Obr. 88 / 95

Obr. 89 / 95

Obr. 90 / 95

Obr. 91 / 95

Obr. 92 / 95

Obr. 93 / 95

Obr. 94 / 95

Obr. 95 / 95


Karel Šístek © 2008