KAREL ŠÍSTEK
Osobní stránky / akvarely, kresby, fotografie

   Litvínovsko   

Okolí Jezeří / Počet foto: 6 / Neznámý hrad u Albrechtic[29. 7. 2007]

Trasa výletu

Majitelé, skutečné jméno, ani historie hradu vystavěného v 2.polovině 13.století na jižním ostrohu Černického vrchu nejsou známé, přesto jde o významnou a málo známou památku dokládající hradní stavitelství s dispozicí bergfritového typu.

Zřícenina bývá označována jako Neznámý hrad u Albrechtic, někdy též Hausberk podle dřívějšího názvu Černického vrchu (stejný název má ovšem i strážní hrádek s podobným osudem, ležící přibližně 15km západně od našeho Hausberku).

Hrad byl opuštěn již v první polovině 14.století. V minulosti býval (podobně jako několik jiných objektů v širším okolí) nazýván jménem Alberk a pod tímto nesprávným názvem je dosud i uveden v turistických mapách. Archeologický průzkum provedený v roce 1973 T.Durdíkem však v lokalitě Neznámého hradu u Albrechtic nalezl artefakty odpovídající předpokládané době vzniku hradu. Rozhodně tedy nemůže na Černickém vrchu jít o Alberk, zmiňovaný poprvé o tři století později. Alberk byla historicky doložená renesanční tvrz vystavěná až roku 1565, její přesná lokalizace ovšem není známa. Je možné, že šlo o tvrz přímo ve středu zaniklé obce Albrechtice, nebo o objekt, jehož fragmenty byly společně s artefakty ze 16.století nalezeny koncem 90.let minulého století na Josefinině skále, přibližně 1km severozápadně od Neznámého hradu u Albrechtic, na druhé straně údolí Černického potoka. Některé prameny Alberk umisťují do blízkosti Červeného kříže při cestě z Jezeří na Novou Ves.

Alberkem bývá, opět nesprávně, někdy nazýván i již zmíněný nepatrný pozůstatek jiného strážního hrádku Hausberk asi 1 km severně od Krásné Lípy u Chomutova, rovněž zaniklého ve 14.století.

Obr. 1 / 6

Obr. 2 / 6

Obr. 3 / 6

Obr. 4 / 6

Obr. 5 / 6

Obr. 6 / 6


Karel Šístek © 2007