KAREL ŠÍSTEK
Osobní stránky / akvarely, kresby, fotografie

   Litvínovsko   

Okolí Jezeří / Počet foto: 81 / Černický vrch[21. 2. 2008]

Trasa výletu

Výpravu z Černic jsme tradičně zahájili od autobusové zastávky Mlékárna, podél přeložky Černického potoka k ústí Albrechtické štoly, a pak vzhůru proti proudu potoka až pod Černický vrch, pokrytý velkým množstvím čedičových výčnělků a skalisek

Výstup na Černický vrch jsme podnikli do strmého svahu kolmo na osu Černického potoka.

Ze skalnatého vrcholu Černického vrchu, pod nímž se v západním směru propadá asi 15m vysoká strmá stěna, je malebný pohled na protější návrší s Josefininou skálou. Z vrcholu jsme pokračovali pozvolným ústupem směrem k cestě podél úpatí Kapucínskému vrchu. Z ní jsme vyšplhali na skalní útvar v jeho jihozápadním svahu.

Po návratu na cestu podél údolí Černického jsem stoupali vzhůru směrem ke kótě 833m n.m. Nad Josefininou skálou jsme však ze silnice sestoupili přes les na zeleně značenou turistickou stezku, klesali až ke křížku, a nad ním odbočili na vyhlídku nad zámkem Jezeří.

Obešli jsme vodárnu a odbočili k ruinám kapličky a nedostavěné hrobky Lobkoviců. Odtud jsme se vrátili po staré silnici do Černic.

Obr. 1 / 81

Obr. 2 / 81

Obr. 3 / 81

Obr. 4 / 81

Obr. 5 / 81

Obr. 6 / 81

Obr. 7 / 81

Obr. 8 / 81

Obr. 9 / 81

Obr. 10 / 81

Obr. 11 / 81

Obr. 12 / 81

Obr. 13 / 81

Obr. 14 / 81

Obr. 15 / 81

Obr. 16 / 81

Obr. 17 / 81

Obr. 18 / 81

Obr. 19 / 81

Obr. 20 / 81

Obr. 21 / 81

Obr. 22 / 81

Obr. 23 / 81

Obr. 24 / 81

Obr. 25 / 81

Obr. 26 / 81

Obr. 27 / 81

Obr. 28 / 81

Obr. 29 / 81

Obr. 30 / 81

Obr. 31 / 81

Obr. 32 / 81

Obr. 33 / 81

Obr. 34 / 81

Obr. 35 / 81

Obr. 36 / 81

Obr. 37 / 81

Obr. 38 / 81

Obr. 39 / 81

Obr. 40 / 81

Obr. 41 / 81

Obr. 42 / 81

Obr. 43 / 81

Obr. 44 / 81

Obr. 45 / 81

Obr. 46 / 81

Obr. 47 / 81

Obr. 48 / 81

Obr. 49 / 81

Obr. 50 / 81

Obr. 51 / 81

Obr. 52 / 81

Obr. 53 / 81

Obr. 54 / 81

Obr. 55 / 81

Obr. 56 / 81

Obr. 57 / 81

Obr. 58 / 81

Obr. 59 / 81

Obr. 60 / 81

Obr. 61 / 81

Obr. 62 / 81

Obr. 63 / 81

Obr. 64 / 81

Obr. 65 / 81

Obr. 66 / 81

Obr. 67 / 81

Obr. 68 / 81

Obr. 69 / 81

Obr. 70 / 81

Obr. 71 / 81

Obr. 72 / 81

Obr. 73 / 81

Obr. 74 / 81

Obr. 75 / 81

Obr. 76 / 81

Obr. 77 / 81

Obr. 78 / 81

Obr. 79 / 81

Obr. 80 / 81

Obr. 81 / 81


Karel Šístek © 2008